Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
SEKRETARIAT Komendanta Powiatowego PSP w Kobucku

sekretariat@strazklobuck.pl

Starszy specjalista: mgr Barbara Ptak

Telefon: (034) 317 22 65, 317 20 71 wewn. 23

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30