Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719), administrator bezpieczeństwa informacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Komendy,                      tj. przy ul. Częstochowskiej 45 w Kłobucku.                                                                                                                                                               W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. 34 317-22-13.

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 45, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe adekwatnie do celów            w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KP PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Liczba odsłon:36
Treść wprowadził(a): Knopik Janusz, 2018-05-01 18:18:18
Treść wytworzył(a): JK, 2018-04-15 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-01 18:18:04