Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Zakłady Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Awarii Przemysłowej (ZZR)

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowanego na terenie powiatu kłobuckiego:

– Informacja dotycząca ZZR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanego na terenie powiatu kłobuckiego.