Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w KłobuckuKomendant Powiatowy
bryg. mgr Robert Ladra


Bezpośredni przełożony: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Telefon: (034) 317-22-65 wewn. 23

e-mail: 
rladra@strazklobuck.pl


Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30Kompetencje Komendanta