Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w KłobuckuNa podstawie rozporządzenia MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dziennik Ustaw numer 188, pozycja 1945) , spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań przeciwpożarowych opinią właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku przeprowadzenia wcześniej okresowej kontroli obiektu za równorzędny opinii winien być uznany protokół z tej kontroli .

W celu uzyskania opinii należy w sekretariacie Komendy Powiatowej złożyć pismo z prośbą o wydanie opinii zawierające podstawowe dane obiektu oraz dane osoby (instytucji) zainteresowanej.
Opinia zostaje wydana po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych