Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku


Zaświadczenia o zaistniałych zdarzeniach

1. Wystawianie zaświadczeń o zaistniałych zdarzeniach w których interweniowały jednostki Straży Pożarnej dla osób fizycznych i instytucji w których zdarzenie to zaistniało.

W celu uzyskania zaświadczenia osoba poszkodowana powinna się zgłosić osobiście do Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego wraz z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie wydawane jest bezzwłocznie.

2. Wydawanie informacji o zdarzeniach dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydanie informacji następuje na pisemny wniosek towarzystwa dostarczony do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP osobiście lub za pomocą poczty.