Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w KłobuckuDziałalność finansowa KP PSP w Kłobucku opiera się na przyznawanych planem środkach budżetowych.
Plan finansowy KP PSP na rok 2011 - 3.687.760,00 PLN.
Z tego na wydatki płacowe, pochodne do płac i świadczenia przeznaczono kwotę 3.343.644,00 PLN
a na wydatki rzeczowe 344.116,00 PLN.

Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną n/w budynkami i obiektami
1. Strażnica
2. Budynek warsztatowo-magazynowy
3. Wiata gospodarcza
4. Wspinalnia
5. Izba Tradycji Pożarniczej nr 1
6. Izba Tradycji Pożarniczej nr 2


Majątek Komendy na dzień 31.12.2010r. stanowią:

1. Środki trwałe o wartości 1.120.123,29 zł
2. Pozostałe środki trwałe o wartości 418.683,70 zł
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości 24.924,53 zł
4. Materiały magazynowe o wartości 59.710,33 zł

Majątek własny stanowią:
Sprzęt specjalistyczny:
- SLOp - Ford Focus
- SLOp - Ford Focus
- SLRR - NISSAN PickUp

- SLKw – Peugeot Partner


Majątek użyczony przez Komendę Wojewódzką w Katowicach eksploatowany przez tutejszą Komendę:

1. Środki trwałe o wartości 2.383.706,75
2. Pozostałe środki trwałe o wartości 142.330,40 zł
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości 6.950,04 zł


Majątek użyczony przez KW PSP w Katowicach eksploatowany przez tutejszą Komendę:
Sprzęt specjalistyczny:
- GCBA 8/50 - Renault Kerax
- GBA 2/17 - Renault Midliner
- GBA-Rt - Iveco Daily
- Mikrobus- Ford Windstar
- Autodrabina SD-30 Magirus
- SLDŁ Lublin
- samochód ciężarowy SKw - Star 200

- SHD-25 MAN