Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-05-22 18:57:30Sekcja Organizacyjno - KadrowaKnopik JanuszAktualizacja dokumentu
2019-05-22 18:57:00Sekcja FinansowaKnopik JanuszAktualizacja dokumentu
2019-05-10 13:07:31MENU LEWEKnopik JanuszAktualizacja menu
2019-05-10 13:07:11MENU LEWEKnopik JanuszAktualizacja menu
2019-05-10 13:07:11MENU LEWEKnopik JanuszAktualizacja menu
2019-05-10 13:04:56Sprawozdania finansoweKnopik JanuszUsunięcie dokumentu
2019-05-10 13:04:41Sprawozdania finansoweKnopik JanuszUsunięcie dokumentu
2019-05-10 09:23:59Sprawozdania finansoweKnopik JanuszUsunięcie dokumentu
2019-05-10 09:21:46Sprawozdania FinansoweKnopik JanuszAktualizacja dokumentu
2019-05-10 09:20:27Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsKnopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:18:54informacja dodatkowa.odsKnopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:18:09R-k zysków i strat.xlsKnopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:17:53Bilans.xlsKnopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:17:27Knopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:17:10informacja dodatkowa.odsKnopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:16:35Bilans.xlsKnopik JanuszAktualizacja pliku
2019-05-10 09:16:01Bilans.xlsKnopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:15:24Sprawozdania FinansoweKnopik JanuszAktualizacja dokumentu
2019-05-10 09:15:03Bilans.xlsKnopik JanuszAktualizacja pliku
2019-05-10 09:14:36Knopik JanuszDodanie pliku
2019-05-10 09:12:40Sprawozdania FinansoweKnopik JanuszUtworzenie dokumentu
2019-05-10 09:11:12MENU LEWEKnopik JanuszAktualizacja menu
2019-05-10 09:10:08Sprawozdania finansoweKnopik JanuszAktualizacja dokumentu
2019-05-10 09:08:44Sprawozdania finansoweKnopik JanuszAktualizacja dokumentu
2019-05-10 09:07:47MENU LEWEKnopik JanuszAktualizacja menu