Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 

Dowódca

bryg. mgr inż. Mariusz Droś
telefon: 34 317-22-65 wewn. 27
mail: dros@strazklobuck.pl

 

Zastępca dowódcy

mł. bryg. mgr Rafał Kostarczyk
telefon: 34 317-22-65 wewn: 28
e-mail: kostarczyk@strazklobuck.pl

 

 

 

Zakres zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej