Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Osobami redagującymi stronę są:

1. mł. kpt. inż. Janusz Knopik
tel. 34 317-22-65 wewn. 26
e-mail: knopik@strazklobuck.pl