Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

 Podstawa prawna działaniaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz.U. Nr 96, poz.667 z 2006 r., z późn. zmianami),
- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 2002 r.z późn. zmianami z późn. zmianami),
- Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku zatwierdzony z dniem 25 lutego 2019 r. przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.