Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Osoba odpowiedzialna:

Młodszy Specjalista

mł. kpt. mgr Agnieszka Grzelińska-Ryszczyk
tel. 34 317-22-65 wewn. 66
e-mail: grzelinska-r@strazklobuck.pl


Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Lista zbiorów archiwum

Zasady udostępniania