Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

 

Adres: ul. Częstochowska 45, 42-100 Kłobuck
telefon/fax: 34 317 22 13, 34 317 22 65, 34 317 20 71
NIP: 574-17-84-405

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przyjmuje interesantów w sprawach skarg,  wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz. 15.30 - 16.30 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP  tel. 34 317-22-13.


e-mail: psk@strazklobuck.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl  

Godziny pracy: w dni robocze od 7.30 do 15.30

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza i Powiatowe Stanowisko Kierowania: system pracy ciągłej  


Pismo ogólne do podmiotu publicznego platforma ePUAP